Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку даний сайт на якому розміщений текст цієї Політики конфіденційності, а також бізнес-сторінки в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/kuzmin.com .ua, https://www.facebook.com/sale.kuzmin/ можуть отримати про Користувача, а також будь-які програми та продукти, розміщені на ньому. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: 

1.1.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники на управління сайтом та бізнес сторінок зазначених вище, що діють від їх імені, які організують та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції ), що здійснюються з персональними даними. 

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної або фізичної особи (суб’єкта персональних даних). 

1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. 

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їхнього навмисного розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави. 

1.1.5. «Користувач сайту (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує даний сайт для своїх цілей. 

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту. 

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Використання Користувачем сайту, вищевказаних бізнес-сторінок означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. 

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту. 

2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується лише до цього сайту. Адміністрація сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на цьому сайті. 

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту. 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення персональних даних, які Користувач надає за різноманітними запитами Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписки на повідомлення тощо). 

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті і зазвичай включають таку інформацію: 

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача; 

3.2.2. контактний телефон Користувача; 

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail); 

3.2.4. місце проживання Користувача та інші дані. 

3.3. Адміністрація сайту також приймає зусилля захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту: IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до сайту); час доступу; відвідані адреси сторінок; реферер (адреса попередньої сторінки) тощо. 

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту. 

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю коректності операцій, що проводяться. 

3.4. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) не підлягає навмисному розголошенню, за винятком випадків, передбачених у пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності. 

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА 

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою: 

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору. 

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту. 

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача. 

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству. 

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем. 

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису. 

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту про стан Замовлення. 

4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечення платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем. 

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту. 

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту. 

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача. 

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сторонні сайти або послуги партнерів даного сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлень або послуг. 

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання заявок Користувача, оформлених на сайті, в рамках Договору публічної оферти. 

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та у порядку, встановленому чинним законодавством. 

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 6.1. Користувач зобов’язується: 

6.1.1. Надати коректну та правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом. 

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації. 

6.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті. 

6.2. Адміністрація сайту зобов’язується: 

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності. 

6.2.2. Не розголошувати персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності. 

6.2.3. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за навмисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 

7.2. цієї Політики Конфіденційності. 7.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація: 

7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення. 

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту. 7

.2.3. Була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту. 

7.2.4. Була розголошена за згодою Користувача. 

7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність та правдивість наданої Персональних даних відповідно до чинного законодавства. 

8. Вирішення суперечок

8.1. До звернення до суду зі позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору). 

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. 

8.3. При не досягненні угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства. 

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство. 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача. 

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.