Преамбула
Шановний користувач сайту kuzmin.com.ua, звертаємо Вашу увагу на те, що проставлення символу «галочка» означає,
що Ви ознайомлені та згодні з умовами використання сайту kuzmin.com.ua, та є акцептом Вами даної публічної оферти.
Проставлення символу «галочка», а також використання в будь-якому вигляді сайту kuzmin.com.ua (в тому числі, але не
обмежуючись розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту kuzmin.com.ua, участь в бонусних
програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами,
зазначеними у даній публічній оферті і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна
оферта є обов’язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви
повинні утриматися від використання сайту kuzmin.com.ua.
Визначення і терміни

 1. Сайт (Інтернет-магазин) – web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі Інтернет kuzmin.com.ua, за
  допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару.
 2. Користувач (Ви) – фізична особа, яка досягла 18 – річного віку, що володіє повною дієздатністю, що
  використовує даний сайт і/або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала
  всі її умови, описані нижче.
 3. Покупець – Користувач, який здійснив замовлення на сайті kuzmin.com.ua.
 4. Адміністрація сайту – адміністрація інтернет-магазину «kuzmin.com.ua», https://kuzmin.com.ua.
 5. Договір – дана публічна оферта, включаючи всі її умови.
 6. Товар – товари, послуги, інші матеріальні і нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
 7. Продавець – ФОП та/або юридична особа, якій надано право користуватися інтернет-платформою для реалізації товарів, відповідно до законодавства України.
 8. Замовлення – звернення Користувача через Сайт і/або за допомогою дзвінка на гарячу лінію до Продавця з
  проханням здійснити замовлення товару, а також сукупність товарів, зазначених у замовленні Користувача.
 9. Платник – особа, яка здійснює оплату замовлення Користувача.
 10. Одержувач – особа, зазначена Платником в формі замовлення в якості особи і уповноважена Платником
  отримати товар. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
 11. Пропозиція – відомості про товар, розміщені Продавцем на Сайті, які включають в себе інформацію про
  товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також
  інші умови замовлення товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті, встановлюються Продавцем.
 12. Сторони – Продавець, Покупець, Користувач.
 13. Предмет і умови договору
  1.1. Цей Договір регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок
  використання Сайту, а також можливість передачі таких товарів Користувачеві.
  1.2. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж товарів.
  1.3. Цей Договір є офіційною та публічною офертою. Цей договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633
  Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа,
  юридична особа, фізична особа-підприємець). Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач
  вважається таким, що беззастережно і безумовно приймає (акцептує) цей Договір. Користувач зобов’язаний
  повністю ознайомитися з умовами цього Договору до реєстрації на Сайті і / або проставлення символу
  «галочка». Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Договору (у відповідності
  зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).
  1.4. Інформація про товар відображається на сайті kuzmin.com.ua і є динамічною. Це означає, що інформація може бути
  оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення
  Користувача. Будь-яка інформація про товар, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг
  відображаються на сайті kuzmin.com.ua. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку
  змінювати умови цього Договору. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Договору на сайті
  kuzmin.com.ua.
  1.5. Цей договір може бути укладений право- і дієздатним Користувачем, який досягнув 14 років, з
  урахуванням особливостей, передбачених главою 4 Цивільного Кодексу України. Приймаючи умови договору,
  Ви підтверджуєте свою право- і дієздатність, приймаєте на себе зобов’язання, що виникають в результаті
  використання сайту kuzmin.com.ua і укладення даного договору.
  1.6. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям
  Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті
  Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному
  вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
 14. Порядок оформлення замовлення
  2.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «кошика», або зробивши
  замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.
  2.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані
  Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
  2.3. Користувач має право вказати Одержувачем замовленого товару третю особу. В цьому випадку Користувач
  зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому товару.
 15. Ціна товару
  3.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі
  ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.
  3.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від
  кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному
  обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
 16. Права і обов’язки сторін
  4.1. Продавець зобов’язаний:
  4.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
  4.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації
  третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.
  4.2. Продавець має право:
  4.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому
  порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
  4.3. Покупець зобов’язується:
  4.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами
  (цінами), пропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
  4.3.2. Оплатити Товар відповідно до умов даного Договору та замовлення.
  4.3.3. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні
  дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
 17. Умови повернення товару. Гарантійні зобов’язання
  5.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не
  задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним
  використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14
  (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не
  використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також
  розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають
  поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
  5.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних
  днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 5.1.
  Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або
  банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок
  Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
  5.3. Гарантія на Товар надається на умовах та протягом гарантійного строку, встановлених виробником Товару,
  та зазначається у супровідній та експлуатаційній документації на товар та\або на маркуванні.
  5.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у
  строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені
  Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків,
  строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем. В такому разі доставка
  малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше 5 (п’яти) кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві
  здійснюються за рахунок останнього.
  5.5. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за
  умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не
  виключно, письмової заяви за зразком, що міститься на сайті kuzmin.com.ua.
  5.6. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок
  порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
 18. Відповідальність сторін
  6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку,
  передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
  6.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.
  6.3. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під
  обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний,
  невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього
  Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.
  6.4. Відповідальність Продавця за зміни умов замовлення товару обмежується правом Одержувача (Користувач,
  Платник) відмовитися від замовлення товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони
  оплачені).
  6.5. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо
  некоректне, неточне і / або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат
  Продавця, пов’язаних з доставкою товару за невірною адресою або видачі товару невірному Одержувачу, всі
  пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких
  збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Користувач зобов’язаний надати про
  себе всю необхідну інформацію для здійснення електронного Договору.
 19. Конфіденційність і захист персональних даних
  7.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення
  Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх
  персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних
  даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
  7.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням
  передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення
  реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і
  маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних
  транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та
  іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ТОВ «…», а також у випадках, коли розкриття такої інформації
  встановлено вимогами чинного законодавства України.
  7.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець
  не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю
  інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
 20. Інформаційні повідомлення
  8.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних
  повідомлень від Продавця і його партнерів, діючих на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб
  коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.
  8.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в листі який приходить
  на електронну пошту або звернутися до служби технічної підтримки Сайту.
 21. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті
  9.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки (знаки для товарів та послуг), фірмові
  найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії,
  графічні зображення, музичні та звукові твори.
  9.2. Увесь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України, міжнародними договорами.
  9.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті
  Інтернет-магазину, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.
  9.4. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) kuzmin.com.ua належать Власнику
  сайту.
 22. Строк дії договору та порядок його розірвання
  10.1. Договір є укладеним та набирає чинності з моменту підтвердження Продавцем Замовлення відповідно до
  цієї публічної оферти та діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його
  дострокового розірвання.
  10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших
  випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.
 23. Вирішення спорів
  11.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
  11.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку
  недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право
  звернутися за вирішенням спору до суду відповідно до чинного законодавства України.
  11.3. Такі спори підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем
  реєстрації Власника сайту. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним не скасовує дію
  Договору в решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов’язань, прийнятих при реєстрації.