Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ,

ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ПУБЛІЧНОМУ ДОГОВОРІ.

Умови Публічного договору купівлі-продажу (оферти) регулюються ст.ст.633, 641,642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ), Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України №103 від 19.04.2007 р., Законом України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 р., та включають всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару і умов даного договору.

Даний Договір, Сайт повністю або частково може бути змінений в будь-який час і без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Договору, зміст Сайту набирають чинності з моменту опублікування і внесення змін.

 1. Публічний договір— договір купівлі-продажу (в подальшому «Договір»), який пропонує необмеженій кількості фізичних осіб (в подальшому іменовані «Покупець») та  встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України, надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.
 2. Публічна оферта— пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст.641 ЦКУ, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Ця оферта, у випадку прийняття її Покупцем, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Покупець (замовник), з моменту Акцепту останнім умов цієї оферти.
 3. Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється шляхом відповідно до пунктів вказаних в розділі ІІІ данного договору, що свідчить про прийняття Покупцем Публічної оферти. 
 1. Сайт або Веб-сайт — сайт за адресою https://cortese.es/, як сукупність Веб-сторінок, доступних у Мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією

Сайт містить об’єкти інтелектуальної власності (в т.ч. об’єкти авторського права, знаки для товарів і послуг): фотографії, відеоматеріали, графічні зображення. Виключні права на використання вмісту Сайту (в т.ч. право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на Сайті, а також самі вихідні дані), крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів, належать Власнику сайту.

 1. Інтернет-магазин – сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару
 2. Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину

https://cortese.es/: Фізична особа – підприємець Хода Вікторія Василівна

Юридична інформація про власника сайту: Фізична особа – підприємець Хода Вікторія Василівна, 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлівський, буд.23, кв.15
0 800 307 309 cortese.order@gmail.com

 1. Продавець – будь-яка фізична особа — підприємець, які діють на підставі особливих умов договорів, укладених з фізичною особою-підприємцем Хода Вікторія Василівна (власником сайту), з метою продажу товарів, представлених на Інтернет-сайті, але не обмежується тільки сайтом. 
 1. Шоу-руми Продавця — структурні підрозділи Продавця на території України, перелік яких наведено на Сайті, які функціонують для забезпечення роздрібного та дрібнооптового продажу товарів Продавця.
 1. Відвідувач сайту — особа, що заходить на Сайт без мети розміщення Замовлення. 
 1. Користувач — фізична особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього Договору і який бажає розмістити Замовлення на Сайті.
 1. Покупець – фізична особа – кінцевий споживач, який є дієздатним та правоздатним, що уклала з Продавцем цей Договір публічної оферти для придбання Товару.
 1. Товар— опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині за якими вказується ціна, назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.
 1. Замовлення — рішення Покупця придбати товар шляхом належного оформлення запиту Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою, обраних на Сайті Товарів, способами, передбаченим п.1 цього Договору. 

 

 1. Істотнийнедолік — недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак: 

— недолік взагалі не може бути усунутий; 

— усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів; 

— недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором. 

 

ІІ. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

 1. Реєстрація на Сайті здійснюється Користувачем самостійно.
 2. Реєстрація на Сайті не є обов’язковою для оформлення Замовлення. 
 3. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації.
 4. Користувач зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Користувачем при реєстрації. У разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна та пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач зобов’язується негайно повідомити про це Продавця, направивши відповідний електронний лист за адресою E-mail: cortese.order@gmail.com
 5. Спілкування Користувача / Покупця з представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

 

ІІІ. АКЦЕПТУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ (ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ)

ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

 1. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору без його подальшого підписання вважається факт оформлення Покупцем замовлення одним із нижчеперелічених способів, а саме:

— замовлення Покупція в Інтернет – магазині через форму «кошика» за на Сайті

— замовлення Покупція в Інтернет – магазині через форму «Купити в 1 клік» котра доступна к заповненню під зображенням товару

— замовлення Покупця в інтернет-магазині, здійсненого за допомогою відправки повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка за номером, вказаним на Сайті

— замовлення Покупця, здійснений в шоу-румах Продавця

— замовлення Покупця, здійсненене на сторінках Продавця в соціальних мережах facebook за посиланням https://www.facebook.com/cortese.es або Instagram за посиланням https://www.instagram.com/cortese.ua/

 1. Строк формування замовлення 2 робочих дні з моменту подання заявки у разі якщо між Сторонами не було погоджено іншого строку. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня. 
 2. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

4.1. за допомогою банківського переказу грошейй на розрахункових рахунок Продавця, що вказаний у рахунку, зокрема за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець сплачує Замовлення протягом 3-х днів з дати отримання рахунку у розмірі 100% передплати).

4.2. післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.

4.3. Кредитною карткою наступних видів: 

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Electronic
 • Maestro

4.4. іншим способом за домовленість із Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При оформленні Замовлення на Сайті означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic , Maestro.

 1. Якщо Покупець не з’явився для отримання Товару відповідно до замовлення в представництво служби доставки з неповажних причин (поважність яких не може бути підтверджена документально), 10% здійсненої передплати Покупцеві не повертається.
 1. ПРЕДМЕТ ТА ЦІНА ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
 2. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором. 
 3. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, що вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення. Вартість доставки Товару сплачується окремо кур’єрській службі доставки «Нова Пошта» згідно діючих тарифіф служби та не входить до вартості Замовлення, так як доставку виконує кур’єрська служба, а не Продавець. З тарифами на доставку Товару можна ознайомитись за посиланням https://novaposhta.ua/delivery
 4. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.
 5. Основні характеристики Товару містяться в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою сайт в описі під кожним відповідним Товаром.
 6. Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т.д. Без попереднього повідомлення. Опис товару на сайті може містити неточності.
 7. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним, та не є угодою, укладеною під впливом тиску або обману.
 8. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.
 1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН та УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ
 2. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості або зразкам (еталонам). Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом та в порядку, передбаченому чинним законодавством України за посиланням https://cortese.es/.../
 3. Продавець несе відповідальність за недоліки, виявлені в Товарі протягом гарантійних термінів, які визначаються в гарантійному талоні.
 4. Для підтвердження права на гарантійний ремонт і обслуговування придбаного товару Покупець зобов’язаний пред’явити гарантійний талон. Без пред’явлення заповненого талона претензії не приймаються.
 5. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

— на пропорційне зменшення ціни Товару;

— на безкоштовне усунення недоліків Товару у розумний строк; 

— на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

 1. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право: 

— на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми; 
—  вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця. 
6. Доставка Товару для усунення недоліків в найближчу торгову точку Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється за рахунок Покупця.

 1. Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і переліку Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).
 2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернення» за посиланням https://cortese.es/.../ з урахуванням правил і умов перевізника або кур’єра, що діють на території України або на території іншої країни відповідно до місця отримання Товару.

 

VІ. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

 1. Доставка Товару здійснюється способами, які передбачені в інтернет-магазині за посиланням https://cortese.es/oplata-i-dostavka/ на момент здійснення Замовлення Покупцем. 
 2. Доставка Товару здійснюється по всій території України третіми особами (кур’єрською службою, експедиторської службою і т.п.), відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе відповідна третя особа.
 3. Продавець зобов’язується доставити Товар Покупцю в узгоджений із ним термін.
 4. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту оплати 100 (ста)% вартості Товару будь-який передбачений способом. 

 

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

1.Продавець зобов’язаний: 

— виконувати умови даного Договору; 

— виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця; 

— передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет – магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору; 

— перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі. 

 1. Продавець має право: 

— в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору. 

 1. Покупець зобов’язаний: 

— своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору; 

— ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця; 

— при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника. 

 1. Покупець має право: 

— оформити замовлення в Інтернет – магазині;

 — вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

VІІІВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
 2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару. 
 3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами. 
 4. Наявність і тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) мають бути належним чином підтверджені відповідним документом компетентного органу. 

 

ІХ. ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

 1. Публічний договір набуває чинності з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов’язань Продавцем і Покупцем, за винятком випадків його дострокового припинення.
 2. Публічний договір може бути достроково припинено: 

2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця; 

2.2. з ініціативи Покупця шляхом повідомлення про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару; 

2.3. за рішенням суду;

2.4. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу. 

 

Х. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Надаючи свої персональні дані, Користувач/Покупець надає згоду та дозвіл на використання, обробку та передачу своїх персональних даних виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» для підтвердження повноважень та виконання умов договору. Також Користувач/Покупець  дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718) для виконання п.2 розділу VІ данного договору. 
 2. Метою збору персональних даних є підтримка подальшої комунікації з Користувачами/Покупцями та виконання умов договору.
 3. Надаючи свої персональні дані, Користувач/Покупець дає свою згоду на отримання інформації (розсилок) від Продавця/Власника за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень.

 

ХІІНШІ УМОВИ

 1. Всі суперечки, які виникли в зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.
 2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України. 

  3. У випадках, не врегульованих даними Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України. 

  4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути  укладений без включення в нього таких положень. 

  5. Назви статей Публічного договору використовуються виключно для зручності і ніяким чином не впливають на їх зміст і тлумачення. 

 

Місцезнаходження та реквізити Продавця

Фізична особа – підприємець Хода Вікторія Василівна
РНОКПП 2448913003,
місце проживання: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлівський, буд.23, кв.15
тел. 0 800 302 305
Р/р. UA663052990000026007050542956 в ПАТ «КБ»ПриватБанк»
Виписка з ЄДР 2 224 000 0000 145200 від 15 липня 2020 р.

Оплата після отримання
14 днів на повернення
Оплата частинами
Переглянути всі